Samarbejde mellem klient og Coach

Coaching er et samarbejde mellem dig som klient og mig som Coach. Jo mere vi hver især giver, jo mere får du ud af det.

Med andre ord: Det kræver også noget af dig. Til gengæld giver jeg dig de bedste forudsætninger, jeg kan, for at du lykkes.

 

Coaching foregår – næsten – som en almindelig samtale, hvor jeg ved hjælp af en struktureret spørgeteknik fører dig gennem en kontrolleret refleksionsproces. Jeg forventer ikke, at du kan svare på de spørgsmål, jeg stiller, men jeg forventer, at du tænker grundigt over dem.

Coaching tager udgangspunkt i, at du allerede sidder med en masse svar. Ikke, at du kender svarene, men at du har dem.

Som Coach er det min opgave at finde de ‘rigtige’ svar. Det er min opgave at finde essensen af dig gennem spørgsmål, der får dig til at reflektere på en måde, du (nok) ikke har prøvet tidligere.

Den eneste måde, jeg kan finde de rigtige svar er, hvis du giver mig noget at arbejde med – det vil sige tænker grundigt over mine spørgsmål.

“Det ved jeg ikke” er et svar, jeg hører ganske ofte. Og det er helt ok. Men jeg vil tillade mig at udfordre det svar.

Det er et samarbejde, som, jeg ved, fungerer:

  • Det er min opgave at stille dig de spørgsmål, som, jeg ved, kan rykke dig.
  • Det din opgave at svare så godt, du kan. Du er altid velkommen til at tænke højt – jo mere du ‘plaprer’, jo mere hjælper du mig med at hjælpe dig.

“Det handler om at starte.

Find modet til at tage det første skridt.

Ellers bliver du, hvor du er i dag.”

— Signe Birkum | Certificeret Life & Business Coach

En fin, lille e-mail- alle mandage 52 uger om året - gratis

Skab gode hverdage for dig - og skab gode dage for dem omkring dig.