Hvad er Coaching, og hvad kan du bruge det til?

Coaching er – helt generelt – at hjælpe dig med at finde ud af, hvad du ønsker inderst inde, hvad der forhindrer dig i at nå dertil og at støtte dig i at skabe en en tilværelse, som er autentisk og meningsfuld for dig.

Hvad er Coaching?

Coaching kan indfri dit potentiale – både fagligt og menneskeligt.

Coaching er en samtaleteknik, der har til formål at skabe forandring og opnå større bevidsthed om dine mange muligheder og styrker. På den måde kan du som klient indfri dit faglige og menneskelige potentiale på en måde, der giver dig energi og stemmer overens med, hvem du i virkeligheden er, og hvad du inderst inde drømmer om (selvom du endnu ikke ved det).

Coaching belyser ved hjælp af en fokuseret spørgemetode dine indgroede og ofte ubevidste tanke- og handlemønstre på en helt anden måde, end du kender det fra familie og venner.

Som Coach vil jeg derfor på en professionel måde udfordre dig på en række områder, f.eks. dine begrænsende overbevisninger, dine negative tanker (om dig selv), dine mønstre og adfærd, dine evner, kompetencer og muligheder.

Ofte er det nemlig vores negative tanker og mønstre, der afholder os fra at opnå det, vi egentlig gerne vil, eller fra at tage første skridt til at finde ud af, hvad vi gerne vil.

Nogle gange kan det være kollegers, venners, familiens eller ‘samfundets’ forventninger til eller tanker om, hvad du bør, skal eller burde kunne og gøre, som afholder dig fra at gøre noget andet.

Med mig som Coach på sidelinjen gennemgår du en faciliteret refleksionsproces, som gør dig i stand til at træffe valg og handle på det, du i virkeligheden ønsker, på et oplyst og balanceret grundlag og ud fra, hvem du er, og hvad du indeholder.

Du bliver også i stand til at erstatte dine hidtil begrænsende mønstre, vaner og adfærd med nogle, der i højere grad støtter dig til at blive den person – både på job og derhjemme – som du gerne vil være.

Hvorfor Coaching?

Coaching hjælper dig med at løsne op for faste og begrænsende overbevisninger om, hvad andre, dig selv eller samfundet forventer. Coaching løsner også op for dine (hidtil ubevidste) handlemønstre, som du ikke længere har lyst til at holde fast i.

Det handler om at finde frem til dine individuelle ressourcer og muligheder og at sætte dem i spil, så du finder motivationen til at handle – eller at du kan finde ro i at acceptere tingene, som de nu engang er.

Coaching er også med til at skabe klarhed over og forståelse for dine egentlige ønsker og drømme, at ‘rydde op’ i rodede og ufokuserede tanker og at fokusere dine mål. I Coaching tager vi altid udgangspunkt i nu’et og dér, hvor du gerne vil hen.

Coaching-emner

Hvad handler Coaching typisk om?

En session eller et forløb kan tage udgangspunkt i blandt andet:

 • Dit arbejdsliv – hvad drømmer du egentlig om? Hvad ville du gerne, hvis du ikke tænkte på ‘bør’? Hvad er dine kompetencer og styrker – og hvordan sætter du dem i spil?
 • Din passion – hvad giver dig energi, og hvad dræner dig for energi? Og kan du handle derefter?
 • Dine mønstre og adfærd – kan du sige fra, eller dræner du dig selv? Kender du dine grænser, og kan du sætte dem?
 • Dine værdier – hvilke valg træffer du i hverdagen, og er det de rigtige for dig?
 • Din selvopfattelse – hvordan støtter eller begrænser din egenfortælling dig i din udvikling – både personligt og fagligt?
 • Dine relationer – hvordan indgår du i relationer med andre – både på jobbet og derhjemme? Og er det, som du gerne vil have det?

Forudsætningen for et vellykket Coaching-forløb er din vilje til forandring, åbenhed, løbende refleksioner og selvfølgelig tillid til mig som Coach.

Som Coach er det min vigtigste opgave at identificere, hvad sessionen skal handle om og at hjælpe dig i mål, med det, du ønsker – hvad enten det er f.eks. at afdække dine kompetencer, at justere dine mønstre til nogle mere støttende eller at finde din retning i (arbejds-)livet.

Hvis du ikke ved, i hvilken retning du ønsker at gå (hvilket er helt normalt), bliver selve afklaringen om din retning målet for sessionen.

Der er mange nicher inden for Coaching

Coaching kan fokusere på mange forskellige områder, f.eks. vægttab, parforhold, sundhed, sportspræstationer, karriere, ledelse, teams, personlig branding, fertilitet, osv. osv. Det er ofte Coachens personlige interesse, der afgør det område, som Coachen vælger at specialisere sig i og fokusere på.

Jeg brænder for at hjælpe dig til at skabe et (arbejds-)liv, du trives i – selvom du lige nu ikke ved, i hvilken retning du skal gå.

Jeg brænder for at hjælpe dig med

 • at finde ud af, hvad du i virkeligheden gerne vil
 • hvad der er dine dybtliggende værdier, og hvordan du handler efter dem
 • at vinke farvel til andres, dine egne eller samfundets forventninger om hvad, du bør og skal
 • at justere dine hidtil begrænsende mønstre og adfærd
 • at gøre op med dine faste, begrænsende selvbilleder (jeg er jo sådan én, der …)

… så du kan skabe et (arbejds-)liv i balance, hvor du bruger dine menneskelige og faglige kompetencer, hvor du ikke føler dig udbrændt, og hvor du har overskud til at navigere ud fra den, du er inderst inde.

Hvorfor opsøge en Coach?

Det er min erfaring, at mange mennesker opsøger en Coach, fordi de tumler med nogle eksistentielle tanker som “hvad skal jeg i mit liv,” “hvem er jeg virkelig, og hvad vil jeg egentlig?” “hvordan sætter jeg grænser uden at støde folk fra mig?” eller “hvad er mit formål?”

Mine klienter er typisk hverken uden job, uden evner eller dovne. De fleste er veluddannede og har det, man ville kalde “et godt liv.” De har blot en fornemmelse af, at de ikke lever helt i overensstemmelse med hvem, de i virkeligheden er, eller at de ikke indfrier deres fulde potentiale på en meningsfuld måde.

Måske kan de ikke sige fra over for chefen og kolleger (og andre i deres omgangskreds) med det resultat, at de dræner sig selv, hvilket igen går ud over familien.

Måske har de en fornemmelse af, at de er landet i det forkerte arbejdsmiljø eller på en karrieresti, der ikke er helt rigtig – men hvad så?

Måsker er der bare en følelse af, at der må være noget mere. Noget mere mening. Noget mere passion og glæde. Men hvor?

Hvad er Coaching ikke?

Coaching bygger på den præmis, at du som klient allerede sidder med en masse svar og ressourcer – det handler om at have en Coach til at stille de gode spørgsmål og rydde op i de måske rodede tanker.

Den gode Coach vil aldrig rådgive dig, komme med farvede udtalelser eller fortælle dig, hvad du skal gøre.

Som Coach er det mit ansvar er at facilitere din refleksionsproces, således at du selv bliver i stand til at ændre dine handlemønstre og dermed indfri dine mål og drømme – men selve valget og handlingen ligger altid hos dig som klient.

Se på det som en diæt og en diætist. Diætisten kan give dig madplaner og opskrifter baseret på hvem du er, og hvad du gerne vil opnå. Men det er op til dig at købe ingredienserne og lave maden.

Det er det samme med Coaching: Det er mit ansvar at give dig de rigtige redskaber og værktøjer ud fra hvem du er, og hvad du gerne vil, men det er op til dig at bruge dem, når du kommer hjem mellem sessionerne.

Coaching handler heller ikke om – i modsætning til hvad mange tror – udelukkende om at fremme præstationer eller større, mere og bedre. Slet ikke, faktisk.

Coaching handler i langt højere grad om at finde frem til dit autentiske jeg og hvordan du sætter det i spil i en given situation. At finde frem til dit autentiske jeg kan i nogle tilfælde betyde at acceptere tingene som de nu engang er (f.eks. ikke at takke ja til den forfremmelse, selvom det ville være det, andre ville gøre). Nogle gange ligger der nemlig lige så stor frihed i at acceptere tingenes tilstand som i at rykke videre og fremad.

Hvad er forskellen på terapi og Coaching?

Terapi

Psykoterapi kaldes også blot terapi eller behandling.

Inden for psykoterapien siger man, at man går i dybden, fordi man taler om klientens opvækst og ophav, ligesom man typisk bruger et ’problemmættet’ sprog med ord som dysfunktion, ubalance, sygdom eller lindring.

Ofte er det behandlerens tilgang til terapien, der bestemmer hvad I taler om i sessionerne.

Hensigten med et behandlingsforløb er ofte at behandle problemer i klientens liv, og målet er at skabe indsigt, symptomlindring eller helbredelse.

Behandlingsmålet formuleres ofte negativt på den måde, at behandleren ønsker at ophæve et problem, korrigere en dysfunktion eller hjælpe klienten til at fungere ’normalt’ igen.

Coaching

Inden for Coaching har vi overvejende fokus på at stille spørgsmål, som får dig til at gøre dig nye overvejelser om dine muligheder.

Udgangspunktet i Coaching er altid din situation, dine behov, ressourcer, erfaringer, ønsker og forventninger. Den gode Coach støtter dig i at finde dine egne svar og løsninger, træffe egne valg og at gøre dig i stand til at føre dem ud i livet.

Målet formuleres altid positivt i form af et resultat, som klienten ønsker at opnå (og her kan et resultat også være at finde fred med tingenes tilstand, dvs. accept.)

Titlen som Coach er ikke beskyttet, og alle kan i princippet kalde sig Coach. I Danmark er der dog en række uddannelser, der er akkrediteret af det internationale Coach-forbund, ICF. Vælger du en Coach med en ICF-akkrediteret uddannelse, er du sikker på, at Coachen har gennemgået en internationalt anerkendt uddannelse.

Jeg er selv uddannet fra en ICF-akkrediteret uddannelse. Læs mere om ICF Danmark her.

Hvad koster Coaching?

Coaches koster typisk 500 – 1.200 kr./timen. Du kan både finde det billigere og dyrere, men det hører til sjældenhederne. Når du har haft en indledende samtale med din potentielle Coach, vil du typisk – i modsætning til hos en psykolog – blive præsenteret for et samlet tilbud for et forløb, der er tilrettelagt til dig, dit behov og dine ønsker.

Det betyder, at du hos en Coach normalt betaler for et forløb og ikke for enkelte sessioner. Et forløb sælges ofte enten som sammenhængende forløb bestående af et bestemt antal sessioner eller som klippekort.

Hvad koster det hos mig?

Mine timepriser ligger mellem 600,- og 700,- kr. inkl. moms.

Signe Birkum lifecoach

“Det handler om at starte.

Find modet til at tage det første skridt.

Ellers bliver du, hvor du er i dag.”

— Signe Birkum | Certificeret Life & Business Coach

En fin, lille e-mail- alle mandage 52 uger om året - gratis

Skab gode hverdage for dig - og skab gode dage for dem omkring dig.